Munich malt type 1

לתת מאלטי בהיר מיועד בעיקר לאיילים כהים ולאגרים.

Munich malt type 2

לתת בסיס מאלטי מיועד לאיילים כהים וללארגים

Wheat malt

לתת חיטה, מיועד לבירות חיטה ולהוספת טעמי חיטה, קרמיות וגוף לבירה

CaraPils

מאפיינים זהים ללתת הpilsner, פרט לתוספת של גוף וראש קצף.

משמש לייצור אייל ולאגרים בהירים 

CaraHell

לתת ארומטי חום זהוב.

CaraRed

לתת אדום המוסיף טעם קרמלי.

CaraAmber

לתת המוסיף טעם ביסקוויט עדין.

Syndicate content